Russ Porowski

Russ Porowski is Area Sales Manager of Aggreko.